برنامه مسابقات هفته های دوم تا چهارم لیگ برتر بانوان اعلام شد

ساعت 15:04 یک شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

برنامه مسابقات هفته های دوم تا چهارم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوم
جمعه ۳ آذر
خاتون بم-آوا تهران- ساعت ۱۳- ورزشگاه  فجر بم
فراایساتیس کران فارس _ شهرداری سیرجان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود. 
ملوان بندرانزلی _  سپاهان اصفهان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  تختی بندرانزلی
نماینده البرز_ پالایش گاز ایلام- ساعت ۱۳- ورزشگاه  انقلاب کرج
پیکان تهران- کانی کردستان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  پیکان پیکانشهر

هفته سوم 
جمعه 10 آذر
پیکان تهران- خاتون بم- ساعت ۱۳- ورزشگاه  پیکان پیکانشهر
شهرداری سیرجان-آوا تهران- ساعت ۱۳- ورزشگاه  امام علی(ع) سیرجان
 سپاهان اصفهان _ فرا ایساتیس کران فارس- ساعت ۱۳- ورزشگاه  باغ فردوس اصفهان
پالایش گاز ایلام_ ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۳- ورزشگاه  متعاقبا اعلام
کانی کردستان_ نماینده البرز- ساعت ۱۳- ورزشگاه  ملک نیا سنندج

هفته چهارم
جمعه 17 آذر
آوا تهران - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  کارگران تهران
خاتون بم - شهرداری سیرجان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  فجر بم
فرا ایساتیس کران فارس- پالایش گاز ایلام - ساعت 12:30- ورزشگاه  دستغیب شیراز
نماینده البرز _ پیکان تهران- ساعت ۱۳- ورزشگاه  انقلاب کرج
ملوان بندر انزلی -کانی کردستان- ساعت ۱۳- ورزشگاه  متعاقبا اعلام