سوال از رئیس فیفا: تکلیف پول‌های بلوکه‌شدۀ فوتبال ایران چه می‌شود؟

ساعت 06:55 پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

🎥 یک سوال از رئیس فیفا: تکلیف پول‌های بلوکه‌شدۀ فوتبال ایران چه می‌شود؟