برنامه مسابقات هفته های اول و دوم لیگ دسته دوم اعلام شد

ساعت 13:55 یک شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

برنامه مسابقات هفته های اول و دوم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول:

یکشنبه 16 مهر

سپیدرود رشت-شهرداری بندرعباس- ساعت 15- ورزشگاه شهید عضدی       رشت

نیروی زمینی تهران-پاس همدان- ساعت 16- ورزشگاه غدیر       تهران

شهرداری ماهشهر-فولاد نوین اهواز- ساعت 17:30- ورزشگاه متعاقباً   اعلام م شود.

دوشنبه 17 مهر

آینده سازان اردبیل-چوکا تالش- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود

شهدای بابلسر-سامیت نو تهران- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً  اعلام می شود

شهداری رزکان البرز-کیان سام بابل- ساعت 16- ورزشگاه  انقلاب     کرج

شهرداری بم-آریو گل اسلامشهر- ساعت 16:30- ورزشگاه  فجر  بم

سه شنبه 18 مهر

شهرداری همدان-کویر مقواتهران- ساعت 15- ورزشگاه شهید حاجی بابایی      همدان

نود ارومیه-شناور سازی قشم- ساعت 15- ورزشگاه تختی    ارومیه

سرخ پوشان پاکدشت-شهید قندی یزد- ساعت 16- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

شهید اورکی اسلامشهر-شاهین تابان بوشهر- ساعت 16- ورزشگاه متعاقباً       اعلام می شود.

فولاد هرمزگان-اترک بجنورد- ساعت 17:30- ورزشگاه خلیج فارس    بندرعباس

چهارشنبه 19 مهر

شهرداری نوشهر-نیکا پارس چالوس- ساعت 15- ورزشگاه شهدا  نوشهر

بعثت کرمانشاه-اسپاد الوندتهران- ساعت 15- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

 

هفته دوم

دوشنبه 24 مهر

پاس همدان- شهدای رزکان البرز- ساعت 15- ورزشگاه شهید حاجی بابایی      همدان

کیان سام بابل - سپیدرود رشت- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً  اعلام می شود

شهرداری بندرعباس- شهرداری ماهشهر- ساعت 17:30- ورزشگاه     خلیج فارس  بندرعباس

سه شنبه 25 مهر

اترک بجنورد - بعثت کرمانشاه- ساعت 14:30- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود

چوکا تالش- شهدای بابلسر- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً  اعلام می شود.

سامیت نو تهران- شهرداری بم- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً  اعلام می شود.

آریو گل اسلامشهر- نیروی زمینی تهران- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

اسپاد الوندتهران- شهرداری همدان- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً   اعلام می شود.

کویر مقوا تهران - شهید اورکی اسلامشهر- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً       اعلام می شود.

شاهین تابان بوشهر- سرخ پوشان پاکدشت- ساعت 17:30- ورزشگاه شهید مهدوی      بوشهر

فولاد نوین اهواز -آینده سازان اردبیل- ساعت 17:30- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

چهارشنبه 26 مهر

شهید قندی یزد - نود ارومیه - ساعت 15- ورزشگاه شهید نصیری  یزد

نیکا پارس چالوس - فولاد هرمزگان- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً       اعلام می شود.

شناور ساری قشم - شهرداری نوشهر- ساعت 17:30- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.