درخواست بررسی قراردادهای تمامی باشگاه‌های لیگ برتر

ساعت 21:07 پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به منصور قنبرزاده؛نائب رئیس دوم و رئیس کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی درخواست کرد تمامی قراردادهای باشگاه های لیگ برتری مورد بررسی قرار بگیرند.


به‌ گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، ابوالفضل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به منصور قنبرزاده؛ نائب رئیس دوم و رئیس کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی خواستار بررسی تمامی قراردادهای باشگاه های لیگ برتری از نظر رعایت مفاد دستورالعمل‌ ناظر بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه های لیگ برتری شد.

در این نامه تاکید شده تعهدات کارگزاری و مالیاتی باشگاه ها مورد بررسی دقیق با قید فوریت قرار بگیرد.

اصل نامه در زیر قابل مشاهده است: