اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته اول از هفته پنجم تا دوازدهم

ساعت 01:01 سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲

برنامه دیدارهای هفته پنجم تا دوازدهم مسابقات لیگ دسته اول کشور از سوی کمیته مسابقات اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه هفته پنجم تا دوازدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

 
هفته پنجم

 چهارشنبه 24/7/92
 سیاه جامگان مشهد- گهر دورود ساعت 14:30 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
 نیروی زمینی تهران- گل گهر سیرجان ساعت 14:45 ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
 پیکان تهران- پاس همدان ساعت 14:45 ورزشگاه پیکان شهر تهران
 مس رفسنجان- ابومسلم خراسان ساعت 14:45 ورزشگاه تختی رفسنجان
 شهرداری بندرعباس- شهرداری یاسوج ساعت 15:00 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
 نفت و گاز گچساران- پرسپولیس شمال ساعت 15:00 ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
 البدر بندر کنگ- داماش ایرانیان ساعت 15:00 ورزشگاه اختصاصی البدر بندر کنگ
 الوند همدان – فولاد یزد- ساعت 15:15 ورزشگاه قدس همدان
 راهیان کرمانشاه- آلومینیوم هرمزگان ساعت 15:15 ورزشگاه آزادی کرمانشاه
 استقلال اهواز- صنعت نفت آبادان ساعت 15:30 ورزشگاه تختی اهواز
 ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان ساعت 15:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
 
جمعه 26/7/92
 گیتی پسند اصفهان- پدیده مشهد ساعت 15:00 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

 هفته ششم

 دوشنبه29/7/92
 آلومینیوم هرمزگان- ایرانجوان بوشهر ساعت 15:00 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سه شنبه 30/7/92
 ابومسلم خراسان- البدر بندر کنگ ساعت 14:30 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
 نساجی مازندران- نیروی زمینی تهران ساعت 14:45 ورزشگاه شهدا ساری
 گل گهر سیرجان- سیاه جامگان مشهد ساعت 14:45 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
 گهر دورود- استقلال اهواز ساعت 14:45 ورزشگاه تختی دورود
 یزد لوله- پیکان تهران ساعت 14:45 ورزشگاه شهید نصیری یزد
 داماش ایرانیان- نفت وگاز گچساران ساعت 14:45 ورزشگاه صنایع دفاع تهران
 پاس همدان- راهیان کرمانشاه ساعت 15:00 ورزشگاه قدس همدان

چهارشنبه 1/8/92
 صنعت نفت آبادان- گیتی پسند اصفهان ساعت 15:15 ورزشگاه تختی آبادان
 شهرداری یاسوج- الوند همدان (این دیدار به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی معوقه محسوب و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می شود)
 پدیده مشهد- شهرداری بندرعباس (این دیدار به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی معوقه محسوب و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می شود)
 نفت مسجد سلیمان- مس رفسنجان (این دیدار به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی معوقه محسوب و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می شود)

هفته هفتم

 جمعه 3/8/92
 مس رفسنجان- آلومینیوم هرمزگان ساعت 14:30 ورزشگاه تختی رفسنجان
 
دوشنبه 6/8/92
 سیاه جامگان مشهد- نساجی مازندران ساعت 14:15 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
 فولاد یزد- شهرداری یاسوج ساعت 14:30 ورزشگاه شهید نصیری یزد
 گیتی پسند اصفهان- گهر دورود ساعت 14:30 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
 الوند همدان- پدیده مشهد ساعت 14:45 ورزشگاه قدس همدان
 نفت و گاز گچساران- ابومسلم خراسان ساعت 14:45 ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
 البدر بندر کنگ- نفت مسجد سلیمان ساعت 14:45 ورزشگاه اختصاصی البدر بندر کنگ
 استقلال اهواز- گل گهر سیرجان ساعت 15:00 ورزشگاه تختی اهواز
 ایرانجوان بوشهر- پاس همدان ساعت 15:00 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
 شهرداری بندرعباس- صنعت نفت آبادان (این دیدار به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی معوقه محسوب و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می شود)
پرسپولیس شمال- داماش ایرانیان (این دیدار به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی معوقه محسوب و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می شود)
 راهیان کرمانشاه- یزد لوله (این دیدار به دلیل برگزاری دیدارهای جام حذفی معوقه محسوب و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می شود)

هفته هشتم

شنبه 11/8/92
 پدیده مشهد- فولاد یزد ساعت 14:15 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
 نیروی زمینی تهران- سیاه جامگان مشهد ساعت 14:30 ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
 نساجی مازندران- استقلال اهواز ساعت 14:30 ورزشگاه شهدا ساری
 گل گهر سیرجان- گیتی پسند اصفهان ساعت 14:30 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
 گهر دورود- شهرداری بندرعباس ساعت 14:30 ورزشگاه تختی دورود
 پیکان تهران- راهیان کرمانشاه ساعت 14:30 ورزشگاه پیکان شهر تهران
 یزد لوله- ایرانجوان بوشهر ساعت 14:30 ورزشگاه شهید نصیری یزد
 پاس همدان- مس رفسنجان ساعت 14:45 ورزشگاه قدس همدان
 آلومینیوم هرمزگان- البدر بندر کنگ ساعت 14:45 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
 صنعت نفت آبادان- الوند همدان ساعت 15:00 ورزشگاه تختی آبادان
 نفت مسجد سلیمان- نفت و گاز گچساران ساعت 15:00 ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
 
یکشنبه 12/8/92
ابومسلم خراسان- پرسپولیس شمال ساعت 14:15 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

هفته نهم

یکشنبه 19/8/92
شهرداری یاسوج- پدیده مشهد ساعت 14:30 ورزشگاه تختی یاسوج
فولاد یزد- صنعت نفت آبادان ساعت 14:30 ورزشگاه شهید نصیری یزد
گیتی پسند اصفهان- نساجی مازندران ساعت 14:30 ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داماش ایرانیان- ابومسلم خراسان ساعت 14:30 ورزشگاه صنایع دفاع تهران
پرسپولیس شمال- نفت مسجد سلیمان ساعت 14:30 ورزشگاه شهدا ساری
مس رفسنجان- یزد لوله ساعت 14:30 ورزشگاه تختی رفسنجان
نفت و گاز گچساران- آلومینیوم هرمزگان ساعت 14:45 ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
البدر بندر کنگ- پاس همدان ساعت 14:45 ورزشگاه اختصاصی البدر بندر کنگ
الوند همدان- گهر دورود ساعت 14:45 ورزشگاه قدس همدان
شهرداری بندرعباس- گل گهر سیرجان ساعت 14:45 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
استقلال اهواز- نیروی زمینی تهران ساعت 15:00 ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر- پیکان تهران ساعت 15:00 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته دهم

یکشنبه 26/8/92
سیاه جامگان مشهد- استقلال اهواز ساعت 14:00 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
نیروی زمینی تهران- گیتی پسند اصفهان ساعت 14:15 ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
گهر دورود- فولاد یزد ساعت 14:15 ورزشگاه تختی دورود
نساجی مازندران- شهرداری بندرعباس ساعت 14:15 ورزشگاه شهدا ساری
گل گهر سیرجان- الوند همدان ساعت 14:15 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
یزد لوله- البدر بندر کنگ ساعت 14:15 ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران- مس رفسنجان ساعت 14:15 ورزشگاه پیکان شهر تهران
راهیان کرمانشاه- ایرانجوان بوشهر ساعت 14:30 ورزشگاه آزادی کرمانشاه
آلومینیوم هرمزگان- سایپا شمال ساعت 14:30 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پاس همدان- نفت و گاز گچساران ساعت 14:30 ورزشگاه قدس همدان
نفت مسجد سلیمان- داماش ایرانیان ساعت 15:00 ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
صنعت نفت آبادان- شهرداری یاسوج ساعت 15:00 ورزشگاه تختی آبادان

هفته یازدهم

جمعه 1/9/92
ابومسلم خراسان- نفت مسجد سلیمان ساعت 14:00 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شنبه 2/9/92
پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان ساعت 14:00 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
گیتی پسند اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت 14:00 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
شهرداری یاسوج- گهر دورود ساعت 14:00 ورزشگاه تختی یاسوج
فولاد یزد- گل گهر سیرجان ساعت 14:00 ورزشگاه شهید نصیری یزد
داماش ایرانیان- آلومینیوم هرمزگان ساعت 14:00 ورزشگاه صنایع دفاع تهران
پرسپولیس شمال- پاس همدان ساعت 14:00 ورزشگاه شهدا ساری
مس رفسنجان- راهیان کرمانشاه ساعت 14:00 ورزشگاه تختی رفسنجان
شهرداری بندرعباس- نیروی زمینی تهران ساعت 14:15 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
الوند همدان- نساجی مازندران ساعت 14:15 ورزشگاه قدس همدان
البدر بندر کنگ- پیکان تهران ساعت 14:15 ورزشگاه اختصاصی البدر بندر کنگ
نفت و گاز گچساران- یزد لوله ساعت 14:15 ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

هفته دوازدهم

شنبه 9/9/92

گهر دورود- پدیده مشهد ساعت 14:00 ورزشگاه تختی دورود
سیاه جامگان مشهد- شهرداری بندرعباس ساعت 14:00 ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
گل گهر سیرجان- شهرداری یاسوج ساعت 14:00 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
نیروی زمینی تهران- الوند همدان ساعت 14:00 ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
نساجی مازندران- فولاد یزد ساعت 14:00 ورزشگاه شهدا ساری
پیکان تهران- نفت و گاز گچساران ساعت 14:00 ورزشگاه پیکان شهر تهران
یزد لوله- پرسپولیس شمال ساعت 14:00 ورزشگاه شهید نصیری یزد
آلومینیوم هرمزگان- ابومسلم خراسان ساعت 14:15 ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
راهیان کرمانشاه- البدر بندر کنگ ساعت 14:15 ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پاس همدان- داماش ایرانیان ساعت 14:15 ورزشگاه قدس همدان
استقلال اهواز- گیتی پسند اصفهان ساعت 14:30 ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر- مس رفسنجان ساعت 14:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

انتهای پیام/