برنامه مسابقات هفته اول و دوم قهرمانی نونهالان کشور اعلام شد

ساعت 14:00 سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

برنامه مسابقات قهرمانی نونهالان باشگاه های کشور فصل 1402- 1401 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است: 
هفته اول:
چهارشنبه 20 مهر

آرمان شیراز- خلیج فارش نوین شیراز- ساعت 15:30- ورزشگاه گویوم شیراز
پارسو... اهواز- اریان اهواز- ساعت 17- ورزشگاه تختی اهواز
دوستی مهر تهران- کیا تهران- ساعت 15:45- ورزشگاه زمزم تهران
متین بابل- شاهین آمل- ساعت 15:45- ورزشگاه موزیرج بابل
پنجشنبه 21 مهر
فولاد خوزستان- آینده سازان اصفهان- ساعت 17- ورزشگاه اختصاصی اهواز
عقاب زاگرس کرمانشاه- پارس برازجان- ساعت 15:30- ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
مس کرمان- مس رفسنجان- ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء کرمان
خلیج فارس شیراز- ایمان سبز شیراز- ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
وصال شیراز- استقلال نوین یاسوج - ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

نوین فولاد یزد- سپاهان اصفهان- ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
نصیری یزد

بادامکی مشهد- استیل البرز آق قلا - ساعت 15:45- ورزشگاه مشهد
پدیده ساری- پیشگامان مشهد - ساعت 15:45- ورزشگاه اختصاصی ساری
شهروند نور- یاران خداداد مشهد- ساعت 15:45- ورزشگاه ناطق نوری نور
دبیری تبریز- مهدیه تبریز- ساعت 15:30- ورزشگاه مرزداران تبریز
ملوان بندر انزلی- شهرداری اردبیل - ساعت 15:30- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود

هفته دوم
پنجشنبه 28 مهر
پارسو.. اهواز – آرمان شیراز - ساعت 16:30- ورزشگاه تختی یک اهواز
آینده سازان اصفهان- خلیج فارس نوین شیراز- ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
آریان اهواز- عقاب زاگرس کرمانشاه - ساعت 16:30- ورزشگاه  ملی و حفاری اهواز
پارس برازجان- فولاد خوزستان- ساعت 16:30- ورزشگاه تختی برازجان
خلیج فارس شیراز- مس کرمان - ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
استقلال نوین یاسوج مس رفسنجان - ساعت 15:30- ورزشگاه تختی یاسوج
سپاهان اصفهان- وصال شیراز - ساعت 15:30- ورزشگاه صفائیه صفائیه
متین بابل- بادامکی مشهد- ساعت 15:30- ورزشگاه موزیرج بابل
پیشگامان مشهد- استیل البرز آق قلا- ساعت 15:30- ورزشگاه تختی یک مشهد 
شاهین آمل- شهروند نور - ساعت 15:30- ورزشگاه دانشگاه آزاد آمل 
کیا تهران- عقاب زاگرس نوین کرمانشاه- ساعت 15:30- ورزشگاه بعثت تهران
مهدیه تبریز- ملوان بندر انزلی - ساعت 15:30- ورزشگاه مرزداران تبریز
شهرداری اردبیل- دوستی مهر تهران - ساعت 15:30- ورزشگاه  شاهواری اردبیلجمعه 29 مهر
یاران خداداد مشهد- پدیده ساری- ساعت 15:30- ورزشگاه تختی یک مشهد

شنبه 30 مهر
ایمان سبز شیراز – نوین فولاد یزد- ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.