فایل صوتی رضا عنایتی

ساعت 12:56 سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رضا عنایتی در نشست خبری پیش از مسابقه با نساجی مازندران صحبت هایش را انجام داد