پویش مردمی صرفه جویی آب برای عبور از بحران کم آبی

ساعت 16:28 چهار شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران با همکاری هیات های فوتبال و تمامی باشگاه های فوتبال کشورو وزارت ورزش پویش مردمی صرفه جویی آب راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، به دلیل بارش کم نزولات آسمانی با بحران کم آبی در سراسر کشور مواجه هستیم؛ فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود با همکاری و همراهی تمامی هیات های استانی و باشگاه های فوتبال و اقشار مختلف جامعه ورزش پویش صرفه جویی در مصرف آب برای عبور از بحران کم آبی با شعار« صرفه جویی 10 درصدی عبور از بحران کم آبی» راه اندازی کرد.در هفته بیست و هفتم لیگ برتر مراسم ویژه ای نیز در همین راستا در ورزشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.
امید است تمامی هموطنان عزیز با حضوری فعال دراین پویش و صرفه جویی آب گام بزرگی برای عبور از این بحران کم آبی بردارند.