نحوه سقوط و صعود تیم ها در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال

ساعت 11:31 یک شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

نحوه سقوط و صعود تیم ها در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور در فصل 1401- 1400 تشریح شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران،  مسابقات لیگ دسته دوم در فصل جاری همانند فصل گذشته با حضور 28تیم در 2 گروه 14 تیمی و به صورت رفت و برگشت در حال برگزاری است که درپایان این مسابقات :
تیم های اول جدول رده بندی نهایی مسابقات  در هر گروه (مجموعاً 2تیم) به طورمستقیم به رقابت های لیگ یک کشور درفصل آتی  (1402-1401) صعود خواهند کرد.
تیم های دوم جدول رده بندی نهایی مسابقات ، به مرحله پلی آف لیگ دسته دوم راه پیدا خواهند کرد. این مرحله از مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد که در پایان مسابقات پلی آف ، تیم برنده مجموع این دو دیدار به عنوان سومین تیم صعود کننده از لیگ دسته دوم به مسابقات لیگ یک در فصل آتی (1402-1401 ) راه پیدا خواهد کرد.
تیم های سیزدهم و چهاردهم رده بندی نهایی مسابقات (مجموعاً 4 تیم) به رقابت های لیگ دسته سوم در فصل آتی  (1401-1400) سقوط خواهند کرد.
تیمهای سوم لغایت دوازدهم رده بندی مسابقات به همراه تیم بازنده مرحله پلی آف (بند2 ) مجموعا 21 تیم جواز حضور در مسابقات لیگ دسته دوم در فصل آتی (1402-1401) راخواهند داشت.
رقابت های لیگ دسته دوم در فصل آتی (1402-1401) با حضور 28 تیم شامل: 3 تیم سقوط کننده از لیگ دسته اول ( درفصل 1401-1400) ، 21 تیم باقیمانده از لیگ دسته دوم (فصل 1401-1400) به همراه 4 تیم صعودکننده از رقابت های لیگ دسته سوم (از فصل 1401-1400) خواهد بود که  در دو گروه مسابقاتی 14 تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.