فایل صوتی رضا عنایتی

ساعت 12:36 چهار شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

رضا عنایتی در نشست خبری پیش از مسابقه با صنعت نفت آبادان حاضر شد.