ورود گل گهر و حضور تماشاگران در کنار ورزشگاه

ساعت 15:17 چهار شنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گل گهر