حال وهوای ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان، قبل از دیدار گل گهر - استقلال

ساعت 15:14 چهار شنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

استقلال