بازدید دبیر و مدیر مسابقات سازمان لیگ از مرکز پزشکی

ساعت 12:04 یک شنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

دبیر و مدیر مسابقات سازمان لیگ از مرکز پزشکی سازمان لیگ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، محمدرضا کشوری فر دبیر و سهیل مهدی مدیر مسابقات سازمان لیگ از مرکز پزشکی سازمان لیگ و انجام معاینات پزشکی تیم ها بازدید کردند.
در حال حاضر تیم های لیگ برتر و لیگ دسته اولی  در معاینات پزشکی پیش فصل شرکت می کنند. تاکنون تیم های سپاهان وذوب آهن اصفهان، پیکان تهران، نساجی مازندران، گل گهرسیرجان، فولاد خوزستان و سایپا معاینات پزشکی خود را انجام داده اند.