جلسه مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیر صدور مجوز حرفه ای

ساعت 14:08 چهار شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰

مدیر آکادمی باشگاه و مدیر بین المللی باشگاه پرسپولیس با مدیر صدور مجوز حرفه ای در سازمان لیگ جلسه برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، محسن خلیلی مدیر آکادمی باشگاه و امیر علی حسینی مدیر بین الملل باشگاه پرسپولیس امروز با حضور در سازمان لیگ فوتبال ایران با سهیل مهدی مدیر صدور مجوز حرفه ای جلسه ای برگزار کردند. در این نشست در خصوص الزامات حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به ویژه در خصوص مسایل مالی و آکادمی باشگاه ها بحث و گو شد و سهیل مهدی موارد مهم الزامات حرفه ای و آخرین فرصت های ارسال مدارک به کنفدراسیون را به  آنها اعلام کرد.