چند ایرانی به عضویت کمیته‌های کافا درآمدند

ساعت 13:34 سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اتحادیه فدراسیون‌های آسیای مرکزی از عضویت جدید چند ایرانی در کمیته‌های خود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طبق نامه ارسالی از سوی کافا چند ایرانی در کمیته‌های این اتحادیه به عضویت درآمدند. 


احمدرضا براتی به عنوان معاون کمیته حقوقی
حسین شریفی به عنوان عضو کمیته بازاریابی و تبلیغات
میرشاد ماجدی به عنوان عضو کمیته مسابقات
حسن کامرانی‌‌فر به عنوان عضو کمیته داوران
به عضویت کافا درآمدند.