تسلیت سازمان لیگ به دبیر هیات فوتبال تهران

ساعت 11:26 یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

سازمان لیگ فوتبال ایران مصیبت وارده به خانواده عباس تیموری؛ دبیر محترم هیات فوتبال استان تهران را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، عباس تیموری دبیر هیات فوتبال استان تهران در غم از دست دادن برادرش عزادار شده است. سازمان لیگ فوتبال ایران این مصیبت را به تیموری و خانواده محترمش تسلیت می گوید و برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم رحمت الهی آرزومند است.