اعلام تاریخ پیشنهادی شروع و پایان مسابقات و نقل و انتقالات لیگ های مختلف

ساعت 11:46 دو شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ پیشنهادی شروع و پایان مسابقات و نقل و انتقالات لیگ های کشور جهت ارایه به فیفا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، تاریخ پیشنهادی شروع و پایان مسابقات و همچنین نقل و انتقالات لیگ های کشور  از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال جهت ارایه به فیفا به شرح زیر است:

فصل مسابقات لیگ حرفه ای کشور 1401-1400 
شروع مسابقات 2 مهر 1400
پایان مسابقات 30 خرداد 1401

زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل( تابستانی) مسابقات حرفه ای 23 مرداد تا 16 آبان 1400
زمان نقل و انتقالات نیم فصل ( زمستانی) مسابقات حرفه ای 16 دی 1400 تا 13 بهمن 1400

 

فصل مسابقات لیگ آماتور کشور( فصل 1401-1400)
شروع مسابقات 3 مهر 1400
پایان مسابقات 5تیر 1401
زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل ( تابستانی) مسابقات آماتور 26 مرداد 1400 تا 19 آبان 1400
زمان نقل و انتقالات نیم فصل ( زمستانی) مسابقات آماتور 27 دی 1400 تا 24 بهمن 1400

 

فصل مسابقات لیلگ بانوان کشور 1401-1400
شروع مسابقات 9 مهر 1400 
پایان مسابقات 20 اسفند 1400
زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل( تابستانی) مسابقات بانوان کشور 13 شهریور 1400 تا 19 مهر 1400
زمان نقل و انتقالات نیم فصل ( زمستانی) مسابقات 20 آذر 1400 تا 12 دی 1400