برنامه هفته های بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ یک اعلام شد

ساعت 13:30 چهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ دسته اول باشگاه های کشور فصل 1400-1399 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و یکم
دوشنبه 30 فروردین 1400
آرمان گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی- ساعت 19:45- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
رایکا بابل- قشقایی شیراز- ساعت 20- ورزشگاه هفتم تیر بابل
فجر شهید سپاسی شیراز- مس کرمان - ساعت 20- ورزشگاه پارس شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت 20- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
هوادار تهران -خوشه طلایی ساوه- ساعت 20:15- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شهرداری آستارا- بادران تهران  - ساعت 20:15- ورزشگاه سردار جنگل رشت
گل ریحان البرز- چوکا تالش - ساعت 20:15- ورزشگاه انقلاب کرج
خیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم بوشهر - ساعت 20:15- ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال خوزستان- استقلال ملاثانی- ساعت 20:15- ورزشگاه تختی اهواز


هفته بیست و دوم
شنبه 4 اردیبهشت 1400
پارس جنوبی جم -فجرشهید سپاسی شیراز – ساعت20- ورزشگاه تختی جم
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر – ساعت20- ورزشگاه پارس شیراز
خوشه طلایی ساوه- گل ریحان البرز – ساعت20:15 - ورزشگاه متعاقباً اعلام 
ملوان بندر انزلی- خیبر خرم آباد – ساعت20:30 - ورزشگاه تختی انزلی
دوشنبه 6 اردیبهشت 1400
آرمان گهر سیرجان- استقلال خوزستان – ساعت19:45 - ورزشگاه امام علی سیرجان
استقلال ملاثانی- شهرداری آستارا – ساعت20:15 - ورزشگاه تختی اهواز
بادران تهران- هوادار تهران – ساعت20:15 - ورزشگاه قوامین تهران
چوکا تالش- رایکا بابل – ساعت20:30 - ورزشگاه سردار جنگل رشت
نود ارومیه- مس کرمان– ساعت20:45 - ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.


هفته بیست و سوم
شنبه 18 اردیبهشت 1400
مس کرمان - خوشه طلایی ساوه– ساعت19:50 - ورزشگاه امام علی کرمان
رایکا بابل -آرمان گهر سیرجان – 20:15 - ورزشگاه هفتم تیر بابل
فجرشهید سپاسی شیراز- بادران تهران – 20:15 - ورزشگاه پارس شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم  – 20:15 - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
خیبر خرم آباد- قشقایی شیراز – 20:30 - ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال خوزستان- ملوان بندرانزلی – 20:30 - ورزشگاه تختی اهواز
هوادار تهران -چوکا تالش – 20:30 - ورزشگاه شهداء اسلامشهر
شهرداری آستارا- نود ارومیه – 20:30 - ورزشگاه سردار جنگل رشت
گل ریحان البرز- استقلال ملاثانی  – 20:30 – ورزشگاه انقلاب کرج


هفته بیست و چهارم
جمعه 24 اردیبهشت 1400
قشقایی شیراز- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت 19:10 – ورزشگاه پارس شیراز
رایکا بابل- استقلال خوزستان - ساعت 19:25 – ورزشگاه هفتم تیر بابل
خوشه طلایی ساوه- شهرداری آستارا - ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام
بادران تهران- گل ریحان البرز - ساعت 19:30 – ورزشگاه قوامین تهران
چوکا تالش- مس کرمان - ساعت 19:40 – ورزشگاه سردار جنگل رشت
آرمان گهر سیرجان- خیبرخرم آباد- ساعت 19:50 – ورزشگاه امام علی سیرجان
پارس جنوبی جم- هوادار تهران - ساعت 20:15 – ورزشگاه تختی جم
استقلال ملاثانی- نود ارومیه - ساعت 20:30 – ورزشگاه تختی اهواز


شنبه 25 اردیبهشت 1400


ملوان بندرانزلی- شاهین شهرداری بوشهر - ساعت 19:40 – ورزشگاه تختی انزلی


هفته بیست و پنجم
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
نود ارومیه- خوشه طلایی ساوه - ساعت و ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.
فجرشهید سپاسی شیراز- استقلال ملاثانی  - ساعت 19:10 – ورزشگاه پارس شیراز
خیبر خرم آباد- رایکا بابل - ساعت 19:30 – ورزشگاه تختی خرم آباد
هوادار تهران -آرمان گهر سیرجان- ساعت 19:30 – ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شهرداری آستارا- چوکا تالش - ساعت 19:40 – ورزشگاه سردار جنگل رشت
مس کرمان- قشقایی شیراز  - ساعت 20– ورزشگاه امام علی کرمان
استقلال خوزستان- پارس جنوبی جم  - ساعت 20:30 – ورزشگاه تختی اهواز

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400
گل ریحان البرز- ملوان بندرانزلی ساعت 19:30—ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- بادران تهران – ساعت 20:15- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر