برنامه هفته دوازدهم تا شانزدهم لیگ دسته دوم اعلام شد

ساعت 17:38 دو شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

برنامه مسابقات هفته دوازدهم تا شانزدهم و مسابقات معوقه هفته دهم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور فصل 1400-1399 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته دوازدهم:
یکشنبه 17 اسفند
شهرداری بندرعباس - اتحاد کامیاران- ساعت 14:30- ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباس
مس نوین کرمان - فولادنوین اهواز- ساعت 14:30- ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگردد کرمان
ملی حفاری اهواز - ویستا توربین تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه  اختصاصی حفاری اهواز
مس شهربابک - شهرداری ماهشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا مس شهربابک
شهیدقندی یزد - شهرداری بم - ساعت 14:30- ورزشگاه  نصیری یزد
شاهین بندرعامری تنگستان - سردار بوکان- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا اهرم تنگستان
پاس همدان - شمس آذر(کاسپین) قزوین- ساعت 14:30- ورزشگاه  حاجی بابایی همدان
نفت امیدیه - میلاد مهر تهران - ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا نفت امیدیه
دوشنبه 18 اسفند
اسپاد تهران - ایرانجوان بوشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه  کشوری تهران
علم و ادب تبریز - سپیدرود رشت- ساعت 14:30- ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز
امید گناوه - شهرداری همدان- ساعت 14:30- ورزشگاه  سراجی گناوه
نفت و گاز گچساران - محتشم تبریز- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا نفت گچساران
شهدا بابلسر - عقاب تهران - ساعت 14:30- ورزشگاه   علیزاده بابلسر
نیروی زمینی تهران - اترک بجنورد- ساعت 14:30- ورزشگاه  غدیر تهران
در صورت عدم حضور تیم بادران تهران در مرحله چهارم جام حذفی و نتیجتا برگزاری دیدار تیم های بادران تهران –ملوان انزلی  از هفته 17 لیگ دسته اول در روز دوشنبه 18/12/99، این دیدار در روز سه شنبه 19/12/ 99 برگزار خواهد شد.

هفته سیزدهم
یکشنبه 24 اسفند
سپیدرود رشت - شهرداری بندرعباس- ساعت 14:30- ورزشگاه  سردارجنگل رشت
ایرانجوان بوشهر - ملی حفاری اهواز- ساعت 14:30- ورزشگاه  بهشتی بوشهر
عقاب تهران - مس شهربابک- ساعت 14:30- ورزشگاه  عطرسیب باقرشهر
اتحاد کامیاران - مس نوین کرمان- ساعت 14:30- ورزشگاه  آزادی کامیاران
میلاد مهر تهران - شاهین بندرعامری بوشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا اسلامشهر
سردار بوکان - شهیدقندی یزد- ساعت 14:30- ورزشگاه  خاتم الانبیاء بوکان
شهرداری ماهشهر - پاس همدان- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا ماهشهر
دیدارهایی که ( دیدارهای شماره172- 173-174-175)  تیم های حاضر در آن در مرحله 16/1 جام حذفی که مقرر باشد در تاریخ های 21 و 22 اسفندماه برگزار شودحضور داشته باشند، مسابقه آنها در روز چهارشنبه 27 اسفند برگزار خواهد شد

دوشنبه 25 اسفند
محتشم تبریز - اسپاد تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهرداری تبریز
شهرداری همدان - علم و ادب تبریز - ساعت 14:30- ورزشگاه  حاجی بابایی همدان
اترک بجنورد - نفت امیدیه- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی بجنورد
شمس آذرقزوین - نیروی زمینی تهران - ساعت 14:30- ورزشگاه  سردار آزادگان قزوین
شهرداری بم - شهدا بابلسر - ساعت 14:30- ورزشگاه  ارگ جدید بم
فولادنوین اهواز- نفت و گاز گچساران - ساعت 14:30- ورزشگاه   اختصاصی فولاد اهواز(در صورت حضور تیم فولادنوین در دیدارهای مرحله چهارم جام حذفی  ونیز برگزاری دیدار هفته هجدهم  تیم های فولاد خوزستان – گل گهر  سیرجان در لیگ برتر در روز چهارشنبه 27 اسفند  تاریخ برگزاری این دیدار به روز پنجشنبه 28/12/99 تغییر خواهد یافت.)
ویستا توربین تهران - امید گناوه- ساعت 14:30- ورزشگاه  غدیر تهران( در صورت حضور تیم دسته اولی بادران در دیدارهای مرحله چهارم جام حذفی در تاریخ های 21 و 22 اسفند، تاریخ برگزاری این دیدار به روز پنجشنبه 28 اسفند 99 تغییر خواهد یافت.)

معوقه هفته دهم
15یکشنبه  فروردین 1400
مس نوین کرمان - ایرانجوان بوشهر - ساعت 16- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
علم و ادب تبریز - فولادنوین اهواز- ساعت 16- ورزشگاه شهرداری تبریز
میلاد مهر تهران - شهرداری بم- ساعت 16- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شهیدقندی یزد - شهرداری ماهشهر- ساعت 16- ورزشگاه نصیری یزد
پاس همدان - نیروی زمینی تهران- ساعت 16:15 - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
امید گناوه  - اتحاد کامیاران- ساعت 16:15 - ورزشگاه سراجی گناوه
نفت امیدیه - سردار بوکان- ساعت 16:15 - ورزشگاه شهدا نفت امیدیه

هفته چهاردهم
یکشنبه 22 فروردین 1400
شهرداری همدان - شهرداری بندرعباس  - ساعت 16:15 - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ویستا توربین تهران - علم و ادب تبریز - ساعت 16:15 - ورزشگاه غدیر تهران
محتشم (آذرکوثر) تبریز - ایرانجوان بوشهر - ساعت 16:15 - ورزشگاه شهرداری تبریز
سپیدرود رشت - مس نوین کرمان - ساعت 16:15 - ورزشگاه سردار جنگل رشت
اتحاد کامیاران - نفت و گاز گچساران  - ساعت 16:15 - ورزشگاه آزادی کامیاران
امید گناوه - ملی حفاری اهواز- ساعت 16:30 - ورزشگاه سراجی گناوه
فولادنوین اهواز - اسپاد تهران - ساعت 16:30 - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
دوشنبه 23 فروردین 1400
شهرداری بم -  مس شهربابک  - ساعت 16:15 - ورزشگاه ارگ جدید بم
سردار بوکان - شهدا بابلسر  - ساعت 16:15 - ورزشگاه خاتم الانبیاء بوکان
شمس آذر قزوین - اترک بجنورد  - ساعت 16:15 - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
میلاد مهر تهران - شهیدقندی یزد  - ساعت 16:15 - ورزشگاه شهدا اسلامشهر
عقاب تهران - پاس همدان  - ساعت 16:15 - ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
شهرداری ماهشهر - نیروی زمینی تهران - ساعت 16:30 - ورزشگاه شهدا ماهشهر
شاهین بندرعامری - نفت امیدیه  - ساعت 16:30 - ورزشگاه شهدا اهرم

هفته پانزدهم
شنبه 28 فروردین 1400
مس نوین کرمان - شهرداری همدان  - ساعت19:45 - ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
شهرداری بندرعباس - ویستا توربین تهران - ساعت19:45 - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران - سپیدرود رشت - 20:10 - ورزشگاه شهدا نفت گچساران
ایرانجوان بوشهر - فولادنوین اهواز - 20:10 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد بوشهر
اسپاد تهران - اتحاد کامیاران  - 20:15 - ورزشگاه کشوری تهران
ملی حفاری اهواز - محتشم تبریز - 20:20 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد اهواز
علم و ادب تبریز - امید  گناوه- 20:40 - ورزشگاه شهرداری تبریز
یکشنبه 29 فروردین 1400
مس شهربابک - سردار بوکان  - ساعت19:50 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
اترک بجنورد - شهرداری ماهشهر  - ساعت 20  - ورزشگاه 19 مهر بجنورد
شهیدقندی یزد - شاهین بندرعامری  - ساعت 20  - ورزشگاه 19 نصیری یزد
شهدا بابلسر - میلاد مهر تهران  - ساعت 20:15   - ورزشگاه 19 متعاقبا اعلام می گردد
نیروی زمینی تهران - عقاب تهران- ساعت 20:15   - ورزشگاه غدیر تهران
نفت امیدیه - شمس آذر (کاسپین) قزوین - ساعت 20:20   - ورزشگاه شهدا نفت امیدیه
پاس همدان - شهرداری بم - ساعت 20:30   - ورزشگاه حاجی بابایی همدان


هفته شانزدهم
جمعه 3 اردیبهشت 1400
امید گناوه - شهرداری بندرعباس  - ساعت 20:15   - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شنبه 4 اردیبهشت 1400
ویستا توربین تهران-  مس نوین کرمان   - ساعت 20:15   - ورزشگاه غدیر تهران
سپیدرود رشت - اسپاد تهران - ساعت 20:30   - ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری همدان - نفت و گاز گچساران  - ساعت 20:30   - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
اتحاد کامیاران - ایرانجوان بوشهر  - ساعت 20:40   - ورزشگاه ملک نیا سنندج
فولادنوین اهواز - محتشم تبریز  - ساعت 20:30   - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
علم و ادب تبریز - ملی حفاری اهواز  - ساعت 20:45   - ورزشگاه شهرداری تبریز
شهرداری بم - نیروی زمینی تهران  - ساعت 19:45  - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شهیدقندی یزد - نفت امیدیه - ساعت 20- ورزشگاه نصیری یزد
عقاب تهران - اترک بجنورد - ساعت 20:15   - ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
میلاد مهر تهران - مس شهربابک   20:15 شانزدهم شهدا اسلامشهر
شاهین بندرعامری - شهدا بابلسر   20:15 شانزدهم متعاقبا اعلام می شود
شهرداری ماهشهر - شمس آذر قزوین 20:20 شانزدهم شهدا ماهشهر
سردار بوکان - پاس همدان 20:50 شانزدهم متعاقبا اعلام می گردد