در نیم فصل دوم لیگ برتر فقط کارت های جدید خبری و تصویری معتبر است

ساعت 11:24 شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

در نیم فصل دوم لیگ برتر فصل 1400-1399 اهالی رسانه فقط با کارت های جدید صادر شده مجاز به حضور در ورزشگاه ها هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به صدور کارت های خبری و تصویری جدید ، اهالی رسانه به صورت محدود و با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی فقط با کارت های فصل جدید مجاز است و کارت های فصل گذشته از درجه اعتبار ساقط است.