فراخوان عمومی خریداری البسه عوامل حمل برانکارد و توپ جمع‌کن مسابقات لیگ‌های برتر، دسته اول فوتبال ایران

ساعت 13:10 دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

سازمان لیگ فوتبال ایران، آگهی جهت خریداری البسه عوامل حمل برانکارد و توپ جمع‌کن مسابقات لیگ‌های برتر، دسته اول فوتبال ایران فراخوان عمومی برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، 

 

سازمان لیگ فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به خریداری البسه پزشکان، عوامل حمل برانکارد و توپ جمع‌کن مسابقات لیگ‌های برتر، دسته اول، فوتبال ایران در ۳۰ ورزشگاه سراسر کشور، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. براین‌اساس، از تمامی برند‌های معتبر تولیدکننده البسه ورزشی و علاقمند به همکاری با سازمان لیگ فوتبال در این خصوص دعوت می‌شود در این مناقصه (به شرح جزئیات ذیل) شرکت نمایند:
۱. نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان لیگ فوتبال جمهوری اسلامی ایران به نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، ضلع جنوب غربی میدان شیخ‌بهایی، پلاک ۲۶، کدپستی: ۶۴۷۱۳-۱۹۹۳۸، تلفن‌های تماس: ۸۸۰۵۵۶۳۲-۰۲۱و دورنگار: ۸۸۰۵۵۶۳۱-۰۲۱.
۲. موضوع مناقصه: خریداری البسه عوامل حمل برانکارد و توپ جمع‌کن مسابقات لیگ‌های برتر، دسته اول فوتبال ایران
 ۳. زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: 1399/07/29 لغایت 1399/08/05، امور اداری سازمان لیگ.
۴. هزینه خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در این مناقصه پس از واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره ۱۰۰۰۱۳۸۰۴۹۵۸۹ به نام موسسه لیگ برتر نزد پست بانک شعبه موزه ارتباطات کد شبا: ۹۳۰۲۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۳۸۰۴۹۵۸۹ IR و ارائه اصل رسید توسط نماینده رسمی خود به امور اداری سازمان لیگ می‌توانند اسناد مناقصه را دریافت ‌نمایند.۵. شرایط لازم برای شرکت در مناقصه: - دارا بودن شخصیت حقوقی، اسناد ثبتی و مجوز فعالیت.- تکمیل و ارائه اسناد مناقصه (فرم‌های ۱ و ۲).
۶. زمان و محل تسلیم پیشنهادها: آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/07است که باید توسط نماینده رسمی شرکت به واحد حراست سازمان لیگ فوتبال تحویل گردد.
۷. زمان بازگشایی پاکت‌ها: پاکت‌های واصله در ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/07 در دفتر سازمان لیگ فوتبال و با حضور اعضاء کمیسیون معاملات سازمان لیگ و یک نفر نماینده قانونی از هر کدام از شرکت‌کنندگان در مناقصه بازگشایی خواهد شد.
.۸. درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای سازمان لیگ فوتبال ایران مناقصه‌گزار ایجاد نمی‌کند و این سازمان در ردِ یک یا تمامی پیشنهادهای واصله مختار می‌باشد.