اصفهانیان سرپرست کمیته داوران شد

ساعت 15:01 یک شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

سرپرست کمیته داوران فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،حیدر بهاروند،سرپرست فدراسیون فوتبال در حکمی با تقدیر از مساعی و تلاش های فراوان اسماعیل صفیری،مستندا به بند 10_1 از ماده 38 اساسنامه فدراسیون ،فریدون اصفهانیان را به سمت سرپرست کمیته داوران منصوب کرد.