تسلیت سازمان لیگ فوتبال ایران به مدیرعامل باشگاه ذوب آهن

ساعت 16:06 چهار شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

سازمان لیگ فوتبال ایران مصیبت وارده به مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان را تسلیت گفت

.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برادر جواد محمدی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن دار فانی را وداع گفت، سازمان لیگ فوتبال ایران  این مصیبت را به مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و خانواده محترمش تسلیت می گوید و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومند است.