ما ملت امام حسینیم

ساعت 17:04 جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹

پاس داشت سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت ماه محرم در دیدار پرسپولیس و استفلال در ورزشگاه آزادی برگزار شد.