برگزاری سومین جلسه کنترل و نظارت مستمر بر مسابقات لیگ

ساعت 10:03 چهار شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

سومین جلسه هماهنگی، کنترل و نظارت مستمر بر مسابقات لیگ های مختلف در هفته های پایانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، سومین جلسه هماهنگی، کتنرل و نظارت مستمر بر مسابقات لیگ های مختلف( برتر، دسته یک، دسته دو و سه) برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد که کارگروه ویژه ای متشکل از  کمیته ها حراست، اخلاق و انضباطی  بحث شرط بندی در مسابقات را به طور ویژه پیگیری نماید.
در دو هفته پایانی مسابقات لیگ برتر که کسب سهمیه آسیایی و سقوط تیم ها اهمیت ویژه دارد و همچنین رقابت های لیگ دسته یک، دو و سه مسابقات به طور دقیق مورد رصد قرار بگیرد و داوران و ناظران مجرب در این مسابقات به کار گرفته شوند.