17 مرداد روز خبرنگار بر تمامی خبرنگاران و اهالی رسانه مبارک

ساعت 23:14 پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

در تقویم روز ۱۷ مرداد به خاطر شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا به عنوان روز خبرنگار نام نهاده شده است. روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ این روز را به تمامی خبرنگاران و اهالی رسانه تبریک می‌گوید.