روز قدس یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره)

ساعت 09:51 پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹

روز قدس یادگار ماندگار و ارزشمند و ابتکار معجزه گونه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است.