روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد

ساعت 08:43 شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

27 اردیبهشت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد.