کمک فرهنگی پرسپولیس در ماه مبارک رمضان

ساعت 13:55 یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

باشگاه پرسپولیس در ماه مبارک رمضان جهت مقابله با ویروس کرونا توزیع ماسک و مایع ضدعفونی کننده را انجام دادند.