مجمع انتخاباتی فدراسیون به تعویق افتاد

ساعت 09:59 پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دبیرمجمع فدراسیون فوتبال گفت:مجمع انتخاباتی فدراسیون به تعویق افتاد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،دکتر ابراهیم شکوری،سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت:مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ۲۵ اسفند برگزار شود با توجه به مكاتبات فيفا و تاكيد بر اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال به زمان دیگری موکول شد.