ضد عفونی ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ساعت 12:14 پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برای بازی ماشین سازی تبریز و نساجی مازندران ضدعفونی شد.