برنامه مسابقات گروه ج مسابقات لیگ دسته اول جوانان باشگاهای کشور

ساعت 08:39 شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

برنامه مسابقات گروه ج مسابقات لیگ دسته اول جوانان باشگاههای کشور فصل 99-98 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

بازي اول ساعت ١٢  شنبه 26 بهمن 98
 جندي شاپور دزفول      دهكده طلايي بابل
بازي دوم ساعت ١٤:٣٠ شنبه
فجر سپاسي   وحدت بروجرد
بازي اول روز دوم يكشنبه 26 بهمن 98 ساعت ١٢
دهكده طلايي بابل.    وحدت بروجرد
ساعت ١٤:٣٠ بازي دوم يكشنبه
فجر سپاسي.    جندي شاپور دزفول
روز سوم استراحت دوشنبه 28 بهمن 98
روز چهارم ساعت ١٢ سه شنبه 29 بهمن 98
وحدت بروجرد   جندي شاپور دزفول
ساعت ١٤:٣٠ سه شنبه 
فجر سپاسي.     دهكده طلايي بابل