اعلام برنامه مسابقات فوتبال مرحله دوم لیگ دسته اول امید در گروه های الف و ج

ساعت 10:06 پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

برنامه مسابقات فوتبال مرحله دوم لیگ دسته اول امید باشگاه های کشور فصل 99-98 گروه های الف و ج اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات گروه ج به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهرسیرجان برگزار می شود به شرح زیر است:
پنجشنبه 24 بهمن 98
نفت امیدیه – صنعت نفت آبادان ساعت 12:30 ورزشگاه تختی
گل گهرسیرجان – مقاومت ساری ساعت 14:45 ورزشگاه تختی
جمعه 25 بهمن 98
مقاومت ساری- صنعت نفت آبادان - ساعت  12:30 - ورزشگاه تختی
گل گهرسیرجان – خیبر خرم آباد - ساعت  14:45 - ورزشگاه تختی
شنبه 26 بهمن 98
مقاومت ساری- نفت امیدیه - ساعت  12:30 - ورزشگاه تختی
صنعت نفت آبادان – خیبر خرم آباد - ساعت  14:45 - ورزشگاه تختی
یکشنبه 27 بهمن 98
خیبرخرم آباد – نفت امیدیه - ساعت  12:30 - ورزشگاه تختی
گل گهرسیرجان – صنعت نفت آبادان - ساعت  14:45 - ورزشگاه تختی
دوشنبه 28 بهمن 98
خیبرخرم آباد – مقاومت ساری - ساعت  12:30 - ورزشگاه تختی
گل گهرسیرجان – نفت امیدیه - ساعت  14:45 - ورزشگاه تختی
برنامه مسابقات گروه الف به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار می شود به شرح زیر است:
پنجشنبه 24 بهمن 98
ماشین سازی تبریز- فجرسپاسی شیراز – ساعت 10:30 - ورزشگاه شهید باکری 
نود ارومیه – آلومینیوم اراک – ساعت 13 - ورزشگاه شهید باکری
جمعه 25 بهمن 98
آلومینیوم اراک – ماشین سازی تبریز – ساعت 10:30 - ورزشگاه شهید باکری
نود ارومیه – ملوان بندر انزلی – ساعت 13- ورزشگاه شهید باکری
شنبه 26 بهمن 98
فجرسپاسی شیراز- آلومینیوم اراک – ساعت 10:30 - ورزشگاه شهید باکری
ماشین سازی تبریز- ملوان بندر انزلی – ساعت 13 - ورزشگاه شهید باکری
یکشنبه 27 بهمن 98
ملوان بندر انزلی – فجرسپاسی شیراز – ساعت 10:30 - ورزشگاه شهید باکری
نود ارومیه – ماشین سازی تبریز – ساعت 13 - ورزشگاه شهید باکری
دوشنبه 28 بهمن 98
آلومینیوم اراک – ملوان بندر انزلی – ساعت 9:30 - ورزشگاه شهید باکری
نود ارومیه – فجرشهید سپاسی شیراز – ساعت 13 - ورزشگاه شهید باکری