نمایش رکورد داران «گوی پردار» با نام شهید ابراهیم هادی

ساعت 13:51 پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران گروه «گوی پردار» ،را برای اجرا برنامه به نام شهید ابراهیم هادی قبل از دربی پایتخت به سرپرستی سجاد بختیاری به ورزشگاه آزادی دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران گروه «گوی پردار» با نام شهید ابراهیم هادی قبل از دربی پایتخت نمایش خود را به سرپرستی سجاد بختیاری به نمایش گذاشتند.