کارت های مکمل پوشش خبری و تصویری دربی فردا توزیع می شود

ساعت 15:20 چهار شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

کارت های مکمل پوشش خبری و تصویری دربی پایتخت فردا صبح در سازمان لیگ توزیع می شود.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کارت های مکمل پوشش خبری و تصویری دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال از هفته نوزدهم لیگ برتر فردا از ساعت 8:30 تا 9:30 در محل  سازمان لیگ فوتبال توزیع خواهد شد.
در صورتیکه خبرنگاران و عکاسانی که تایید شده اند و  موفق به دریافت کارت مکمل در سازمان لیگ نشوند می توانند در ورزشگاه آزادی این کارت ها را دریافت کنند. کارت های مکمل عکاسی مقابل ورودی تونل ورزشگاه و کارت های مکمل خبرنگاری مقابل در ورودی خبرنگاران جنب ورودی جایگاه ویژه(VIP) این کارت ها از ساعت 12 توزیع خواهد شد.