اعلام برنامه مسابقات هفته های 22 تا 26 لیگ دسته اول

ساعت 09:50 یک شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

برنامه مسابقات هفته های 22 تا 26 لیگ دسته اول فصل 99-98 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و دوم
یکشنبه 13 بهمن 98
مس رفسنجان -سرخپوشان  پاکدشت – ساعت 14- ورزشگاه شهداء رفسنجان
سپیدرود رشت- علم و ادب تبریز – ساعت 14- ورزشگاه  سردار جنگل رشت
مس کرمان –داماش گیلانیان – ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
گل ریحان البرز- رایکا بابل – ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
خوشه طلایی ساوه- ملوان بندرانزلی – ساعت 14- ورزشگاه شهید چمران ساوه
فجر سپاسی شیراز- قشقایی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه  حافظیه شیراز                                                                                           
نود ارومیه- نیروی زمینی تهران – ساعت 14- ورزشگاه ارومیه
بادران تهران -آرمان گهرسیرجان – ساعت 14-  ورزشگاه غدیر تهران
استقلال خوزستان- آلومینیوم اراک – ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی اهواز

هفته بیست و سوم
شنبه 19 بهمن 98
آرمان گهرسیرجان- فجر سپاسی شیراز  – ساعت 14-  ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
قشقایی شیراز - نود ارومیه  – ساعت 14-  ورزشگاه حافظیه شیراز
ملوان بندرانزلی-  مس کرمان – ساعت 14-  ورزشگاه تختی انزلی
داماش گیلانیان- گل ریحان البرز  – ساعت 14-  ورزشگاه سردار جنگل رشت
علم و ادب  تبریز- مس رفسنجان  – ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی شهرداری  تبریز
سرخپوشان  پاکدشت- بادران تهران  – ساعت 14-  ورزشگاه  شهدا  اسلامشهر
رایکا بابل-  خوشه طلایی ساوه – ساعت 14-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
آلومینیوم اراک- سپیدرود رشت– ساعت 14-  ورزشگاه امام خمینی اراک
نیروی زمینی تهران- استقلال خوزستان – ساعت 14-  ورزشگاه غدیر تهران

هفته بیست و چهارم
جمعه 25 بهمن 98
خوشه طلایی ساوه- مس کرمان– ساعت 14:15-  ورزشگاه شهید چمران ساوه
شنبه 26 بهمن 98
مس رفسنجان -آرمان گهرسیرجان– ساعت 14:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
فجر سپاسی شیراز- رایکای بابل – ساعت 14:15-  ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
نود ارومیه- داماش گیلانیان – ساعت 14:15-  ورزشگاه تختی ارومیه
گل ریحان البرز- ملوان بندر انزلی– ساعت 14:15-  ورزشگاه انقلاب کرج
سپیدرود رشت- سرخپوشان پاکدشت– ساعت 14:15-  ورزشگاه سردار جنگل رشت
استقلال خوزستان –علم و ادب تبریز– ساعت 14:45-  ورزشگاه تختی اهواز
نیروی زمینی تهران- آلومینیوم اراک – ساعت 14:15-  ورزشگاه غدیر تهران
یکشنبه 27 بهمن 98
بادران تهران- قشقایی شیراز– ساعت 14:15-  ورزشگاه غدیر تهران

هفته بیست و پنجم
یکشنبه 4 اسفند 98
قشقایی شیراز- استقلال خوزستان – ساعت 14:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز
سرخپوشان پاکدشت- فجر سپاسی شیراز– ساعت 14:15-  ورزشگاه شهدا اسلامشهر
ملوان بندرانزلی- نود ارومیه– ساعت 14:15-  ورزشگاه تختی انزلی
داماش گیلانیان -مس رفسنجان– ساعت 14:15-  ورزشگاه سردار جنگل رشت
مس کرمان- گل ریحان البرز – ساعت 14:15-  ورزشگاه امام علی کرمان
رایکا بابل- سپیدرود رشت – ساعت 14:15-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
آلومینیوم اراک- بادران تهران – ساعت 14:15-  ورزشگاه امام خمینی اراک
آرمان گهرسیرجان- خوشه طلایی ساوه – ساعت 14:15-  ورزشگاه امام علی سیرجان
علم و ادب تبریز- نیروی زمینی تهران – ساعت 14:15-  ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

 

هفته بیست و ششم
شنبه 10 اسفند 98
خوشه طلایی ساوه- گل ریحان البرز – ساعت 14:30-  ورزشگاه شهید چمران ساوه
فجر سپاسی شیراز- مس کرمان  – ساعت 14:30-  ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
علم و ادب تبریز- رایکا بابل – ساعت 14:30-  ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک – ساعت 14:30-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
سپیدرود رشت- آرمان گهرسیرجان – ساعت 14:30-  ورزشگاه سردار جنگل رشت
نود ارومیه -سرخپوشان  پاکدشت – ساعت 14:30-  ورزشگاه تختی ارومیه
بادران تهران- داماش گیلانیان – ساعت 14:30-  ورزشگاه غدیر تهران
استقلال خوزستان- ملوان بندرانزلی – ساعت 15-  ورزشگاه تختی اهواز
یکشنبه 11 اسفند 98
نیروی زمینی تهران -قشقایی شیراز – ساعت 14:30-  ورزشگاه غدیر تهران