برنامه مسابقات هفته های نوزدهم و بیستم لیگ برتر جوانان اعلام شد

ساعت 11:56 یک شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

برنامه مسابقات هفته های نوزدهم و بیستم لیگ برتر جوانان باشگاه های کشوراز فصل 99-98 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته نوزدهم
پنجشنبه 17 بهمن 98
ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان- ساعت 13:45- ورزشگاه شفق اصفهان
نفت  اهواز - سپاهان اصفهان- ساعت 13:45- ورزشگاه شفق اختصاصی  نفت اهواز
شاهین شهرداری بوشهر- گل گهر سیرجان- ساعت 13:45- ورزشگاه شفق بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی -  بهمن شیراز- ساعت 13:45- ورزشگاه شفق ابکنار  انزلی
مس کرمان-  مقاومت تهران- ساعت 13:45- ورزشگاه شفق اختصاصی کرمان
تراکتور سازی تبریز - نساجی مازندران- ساعت 13:45- ورزشگاه شفق اختصاصی تبریز

 

هفته بیستم
جمعه 25 بهمن 98
فولاد خوزستان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 13:45- ورزشگاه اختصاصی اهواز
گل گهر سیرجان- نفت  اهواز- ساعت 13:45- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
مقاومت تهران - ذوب آهن اصفهان- ساعت 13:45- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.
سپاهان اصفهان -   ملوان بندرانزلی - ساعت 13:45- ورزشگاه صفائیه صفائیه
نساجی مازندران-  مس کرمان- ساعت 13:45- ورزشگاه شهید کریمی جویبار
بهمن شیراز -تراکتور سازی تبریز - ساعت 13:45- ورزشگاه دستغیب شیراز