تسلیت سازمان لیگ به جمشیدی فر

ساعت 11:04 شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

سازمان لیگ فوتبال ایران ضایعه درگذشت دايي جمشیدی فر را به ایشان وخانواده محترمش تسلیت گفت.


به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، مهدی جمشیدی فر از پرسنل روابط عمومی و امورفرهنگی سازمان لیگ فوتبال ايران در غم از دست دادن  دایی خود عزادار شده است. سازمان لیگ این ضایعه را به جمشیدی فر و خانواده محترمش تسلیت می گوید و برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومند است.