جدول گروه های پنجگانه مسابقات لیگ دسته سه

ساعت 10:50 یک شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

جدول گروه های پنجگانه مسابقات لیگ دسته سه فصل 99-98 در پایان هفته دوازدهم منتشر شد. مسابقات هفته پایانی مرحله اول در روزهای دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 آذر 98 برگزار می شود.