حمایت از تیم ملی جوانان در بازی با قرقیزستان

ساعت 08:44 پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران با همکاری جمعیت حامیان هواداران فوتبال در بازی تیم ملی جوانان ایران و قرقیزستان حضوری مثبت و موثر در تشویق ملی پوشان داشت.

اخبار تصادفی