فعالیت هایی برای نشاط هواداران در دربی 90

ساعت 12:57 سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ با برپایی ایستگاه های صلواتی و همچنین ایجاد غرفه های فوتبالدستی و ورزش اوقات فراغت تماشاگران را پر بار کرد.