برنامه هفته اول تا پنجم لیگ دسته اول جوانان اعلام شد

ساعت 15:42 دو شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

برنامه هفته اول تا پنجم لیگ دسته اول جوانان باشگاه های کشور در فصل 99-98 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات در گروه های پنجگانه به شرح زیر است:
گروه اول
هفته اول
جمعه 12 مهر 98
هما تبریز( دبیری)-ماشین سازی تبریز- ساعت 15- ورزشگاه مرزداران تبریز
غفاری قزوین- دخانیات گیلان- ساعت 15- ورزشگاه مرزداران 15 خرداد تاکستان
هفته دوم
جمعه 19 مهر 98
دخانیات گیلان- اروم اسپور ارومیه- ساعت 15- ورزشگاه عضدی رشت
شنبه 20 مهر 98
ماشین سازی تبریز- غفاری قزوین- ساعت 14:45- ورزشگاه اختصاصی  تراکتور تبریز
هفته سوم
پنجشنبه 25 مهر 98
غفاری قزوین- هما تبریز( دبیری) - ساعت 14:45- ورزشگاه 15 خرداد تاکستان
اروم اسپور ارومیه- ماشین سازی تبریز - ساعت 14:45- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
هفته چهارم
جمعه 3 آبان 98
ماشین سازی تبریز- دخانیات گیلان- ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی  تراکتور تبریز
هما تبریز( دبیری)- اروم اسپور ارومیه - ساعت 14:30- ورزشگاه  مرزداران تبریز
هفته پنجم
جمعه 10 آبان 98
اروم اسپور ارومیه- غفاری قزوین- ساعت 14:15- ورزشگاه  خانه جوان ارومیه
دخانیات گیلان- هما تبریز- ساعت 14:15- ورزشگاه  عضدی رشت
گروه دوم
هفته اول
جمعه 12 مهر 98
افشید قم- آب منطقه ای کرمانشاه- ساعت 15-ورزشگاه  حیدریان قم
وحدت بروجرد- گهر زاگرس درود- ساعت 15-ورزشگاه  تختی بروجرد
هفته دوم
جمعه 19 مهر 98
گهر زاگرس درود-استقلال کاشان- ساعت 14:15- ورزشگاه  تختی درود
آب منطقه ای کرمانشاه- وحدت بروجرد - ساعت 14:15- ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه
هفته سوم
جمعه 25 مهر 98
وحدت بروجرد- افشید قم- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی بروجرد
استقلال کاشان- آب منطقه ای کرمانشاه- ساعت 14:30- ورزشگاه  امیر کبیر کاشان
هفته چهارم
جمعه 3 آبان 98
آب منطقه ای کرمانشاه- گهر زاگرس درود- ساعت 14:15- ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه
افشید قم- استقلال کاشان- ساعت 14:15- ورزشگاه  حیدریان قم
هفته پنجم
جمعه 10 آبان 98
استقلال کاشان- وحدت بروجرد- ساعت 14:15- ورزشگاه  امیر کبیر کاشان
گهر زاگرس درود- افشید قم - ساعت 14:15- ورزشگاه  تختی درود
گروه سوم
هفته اول یکشنبه 7 مهر 98
شهید عبدی رستمکلا- دهکده طلایی بابل - ساعت 15- ورزشگاه  آزادی بهشر
پدیده مشهد- پدیده ساری- ساعت 15- ورزشگاه  تختی مشهد
خزر بابل- پرسپولیس قائمشهر- ساعت 15- ورزشگاه   متعاقبا اعلام می شود.
هفته دوم 
شنبه 13 مهر 98

پدیده مشهد- شهید عبدی رستمکلا- ساعت 14:45- ورزشگاه   تختی مشهد
پرسپولیس قائمشهر -دهکده طلایی بابل - ساعت 14:45- ورزشگاه   قائمشهر
پدیده ساری- خزر بابل- ساعت 14:45- ورزشگاه   اختصاصی ساری
هفته سوم
جمعه 19 مهر 98
شهید عبدی رستمکلا- پرسپولیس قائمشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه  آزادی بهشهر
خزر بابل- پدیده مشهد - ساعت 14:30- ورزشگاه   متعاقبا اعلام می شود
دهکده طلایی بابل- پدیده ساری- ساعت 14:30- ورزشگاه   دوئه سر بابل
هفته چهارم
چهارشنبه 24 مهر 98
پدیده مشهد- دهکده طلایی بابل - ساعت 14:15- ورزشگاه  تختی مشهد

پنجشنبه 25 مهر 98
خزر بابل -شهید عبدی رستمکلا- ساعت 14:15- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود.  
پدیده ساری -پرسپولیس قائمشهر- ساعت 14:15- ورزشگاه  اختصاصی ساری
هفته پنجم
پنجشنبه 2 آبان 98
شهید عبدی رستمکلا -پدیده ساری- ساعت 14- ورزشگاه  آزادی بهشهر
دهکده طلایی بابل- خزر بابل- ساعت 14- ورزشگاه  دوئه سر بابل
پرسپولیس قائمشهر -پدیده مشهد- ساعت 14- ورزشگاه وطنی  قائمشهر
گروه چهارم
هفته اول
شنبه 6 مهر 98
فجر سپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت 15 – ورزشگاه دستغیب شیراز
هلال احمر گراش-پارس جنوبی جم- ساعت 15 – ورزشگاه شهدا گراش 
یکشنبه 7 مهر 98
شهید وفایی شیراز- پدیده داراب- ساعت 15 - ورزشگاه دستغیب شیراز
هفته دوم
جمعه 12 مهر 98
مس رفسنجان-ایمان شیراز- ساعت 14:45 - ورزشگاه شهداء رفسنجان
پدیده داراب- هلال احمر گراش- ساعت 14:45 – ورزشگاه تختی داراب
پارس جنوبی جم- فجر سپاسی شیراز- ساعت 14:45 - ورزشگاه شهداء جم
هفته سوم
جمعه 19 مهر 98
هلال احمر گراش- شهید وفایی شیراز- ساعت 14:30 - ورزشگاه گراش 
ایمان شیراز- پارس جنوبی جم - ساعت 14:30 - ورزشگاه  دستغیب شیراز
شنبه 20 مهر 98
فجر سپاسی شیراز- پدیده داراب- ساعت 14:30 - ورزشگاه  دستغیب شیراز
هفته چهارم
پنجشنبه 25 مهر 98
پارس جنوبی جم- مس رفسنجان- ساعت 14:15 - ورزشگاه  شهداء جم
پدیده داراب- ایمان شیراز- ساعت 14:15 - ورزشگاه  تختی داراب
جمعه 26 مهر 98
شهید وفایی شیراز- فجر سپاسی شیراز- ساعت 14:15 - ورزشگاه  دستغیب شیراز
هفته پنجم
پنجشنبه 2 آبان 98
فجر سپاسی شیراز- هلال احمر گراش- ساعت 14 - ورزشگاه  دستغیب شیراز
مس رفسنجان- پدیده داراب- ساعت 14 - ورزشگاه  شهداء رفسنجان
جمعه 3 آبان 98
ایمان شیراز- شهید وفایی شیراز- ساعت 14 - ورزشگاه  دستغیب شیراز
گروه پنجم
هفته اول
یکشنبه 7 مهر 98
نفت آبادان- پولاد اکسین ایذه - ساعت 15:30 - ورزشگاه  پیروز آبادان
ملی حفاری ایران- جندی شاپور دزفول - ساعت 15:30 - ورزشگاه  اختصاصی اهواز
استقلال اهواز-نفت امیدیه- ساعت 15:30 - ورزشگاه  تختی اهواز
هفته دوم
جمعه 12 مهر 98

جندی شاپور دزفول-ولایت اهواز- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهدای شهرداری  دزفول
پولاد اکسین ایذه- استقلال اهواز- ساعت 15:15 – ورزشگاه  تختی ایذه
نفت امیدیه- ملی حفاری ایران - ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی امیدیه
هفته سوم
جمعه 19 مهر 98
استقلال اهواز- نفت آبادان- ساعت 15– ورزشگاه تختی اهواز
ملی حفاری ایران -پولاد اکسین ایذه- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی اهواز
شنبه 20 مهر 98
ولایت اهواز -نفت امیدیه- ساعت 15– ورزشگاه تختی اهواز
هفته چهارم
پنجشنبه 25 مهر 98
نفت امیدیه- جندی شاپور دزفول- ساعت 14:45 – ورزشگاه اختصاصی امیدیه
نفت آبادان -ملی حفاری ایران - ساعت 14:45 – ورزشگاه پیروز آبادان
پولاد اکسین ایذه -ولایت اهواز - ساعت 14:45 – ورزشگاه  تختی ایذه
هفته پنجم
پنجشنبه 2 آبان 98
ملی حفاری ایران -استقلال اهواز- ساعت 14:30 – ورزشگاه  اختصاصی اهواز
جندی شاپور دزفول -پولاد اکسین ایذه- ساعت 14:30 – ورزشگاه  شهدای شهرداری  دزفول
ولایت اهواز -نفت آبادان- ساعت 14:30 – ورزشگاه   تختی اهواز