حميد جليلي آقای گل لیگ برتر فوتبال ساحلی شد

ساعت 15:29 یک شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

بازیکن تیم جهان نژادیان آبادان عنوان آقای گل لیگ برتر فوتبال ساحلی را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران،  حميد جليلي بازيكن تيم شهيدجهان نژاديان آبادان آقاي گل مسابقات ليگ برتر فوتبال ساحلي كشور در سال ٩٨ شد.
حميد جليلي با به ثمر رساندن ٣١ گل توانست به اين جايگاه دست پيدا كند.

🔺حميد جليلي ٣١گل ( جهان نژاديان آبادان)

🔺محمد معصومي زاده (پارس جنوبي بوشهر) و هادي فرهمند (ايفا اردكان) ٢٤گل

🔺رضا ندومي ( دريانوردان بوشهر) و محمدعلي مختاري (گلساپوش يزد) ٢٣گل