اصلاحیه برنامه مسابقات لیگ های پایه کشور اعلام شد

ساعت 12:56 یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸

تقویم مسابقاتی لیگ های پایه کشور در فصل 99-98 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به این شرح است

12 مناطق 17 سال آبانماه و آذرماه آذرماه و دیماه 98