مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ در مورد سوپرجام

ساعت 15:12 یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران مصوب کرد در صورتیکه قهرمان لیگ برتر و جام حذفی یک تیم باشند سوپرجام برگزار نمی شود.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به عدم پیش بینی این مورد در آئین نامه برگزاری مسابقات بر اساس مقررات هیات رئیسه سازمان لیگ در این خصوص  مصوب کرد در صورت قهرمانی یک تیم در لیگ برتر و جام حذفی مسابقه سوپرجام برگزار نمی شود و تیم قهرمان هر دو جام به عنوان  قهرمان سوپرجام معرفی می گردد.
ضمنا این مورد در آئین نامه سنوات اینده پیش بینی شد.