رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
کياپارس تهران
2 1 1 0 4 1 3 4 0
2
شهيد اورکي اسلامشهر
2 1 1 0 3 1 2 4 0
3
سردار جنگل صومعه سرا
2 1 1 0 2 0 2 4 0
4
شهرداري فريدونکنار
2 1 1 0 3 2 1 4 0
5
ستارگان مردان پاشا البرز
2 1 1 0 2 1 1 4 0
6
سوهان محمد قم
2 1 0 1 3 3 0 3 0
7
شاهين تهران
2 0 2 0 2 2 0 2 0
8
ستارگان سيمرغ البرز
1 0 1 0 2 2 0 1 0
9
سولدوز نقده
2 0 1 1 3 4 -1 1 0
10
سفير نوين آبيک قزوين
2 0 1 1 1 3 -2 1 0
11
شهروند رامسر
2 0 1 1 1 3 -2 1 0
12
مينو خرمدره زنجان
2 0 1 1 1 4 -3 1 0
13
آلومينيوم پارس ساوه
1 0 0 1 1 2 -1 0 0