نظر جلالی در مورد بازی با تراکتورسازی تبریز

ساعت 13:27 پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

نظر شفر در مورد بازی با سایپا

ساعت 14:57 چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

نظر دایی در مورد بازی با استقلال

ساعت 14:51 چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

برگزاری نماز جماعت در جریان بازی سایپا و پرسپولیس

ساعت 12:12 یک شنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

تقدیر از عنایتی و فلاحت زاده در بازی استقلال و سپاهان

ساعت 20:27 جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷

نظر برانکو در مورد بازی با سایپا

ساعت 14:24 جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷

نظر دایی در مورد بازی با پرسپولیس

ساعت 14:16 جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷

نظر شفر در مورد بازی با سپاهان

ساعت 15:18 پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

نظر مربی سپاهان در مورد بازی با استقلال

ساعت 15:00 پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷