حرف های شفر قبل از بازی با ماشین سازی تبریز

ساعت 15:19 سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

ارسال اقلام فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به سیل زدگان

ساعت 16:17 یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

حمایت از سپاه پاسداران در دیدار پرسپولیس و سایپا

ساعت 19:31 شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

اهدای تندیس نوعدوستی و مسئولیت‌های اجتماعی به دایی

ساعت 19:25 شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

اهدای تندیس نوعدوستی و مسئولیت‌های اجتماعی به بیرانوند

ساعت 19:21 شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

نظر فرکی در مورد بازی با ذوب آهن

ساعت 14:55 جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

نظر دایی در مورد بازی با پرسپولیس

ساعت 14:25 جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

نظر برانکو در مورد بازی با سایپا

ساعت 14:13 جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

کمک مرکز ملی فوتبال به سیل زدگان

ساعت 18:54 پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸