استقلال خوزستان - نفت تهران

ساعت 19:11 شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

صنعت نفت آبادان - سياه جامگان

ساعت 23:33 جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

سپاهان - گسترش فولاد

ساعت 23:30 جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

سایپا - فولاد

ساعت 17:49 جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

تراکتورسازی - پیکان

ساعت 00:58 جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

استقلال - پرسپولیس

ساعت 00:52 جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

فولاد خوزستان - استقلال

ساعت 02:05 یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

ذوب آهن - پديده

ساعت 02:04 یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

پارس جنوبی جم - تراكتورسازی

ساعت 01:58 یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶