الاهلی عربستان - تراکتورسازی ایران

ساعت 05:09 چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

ذوب آهن ایران - الدحیل قطر

ساعت 00:27 چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

نسف قارشی ازبکستان - پرسپولیس ایران

ساعت 00:17 چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

استقلال ایران - الریان قطر

ساعت 21:23 دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

پیکان - سپاهان

ساعت 01:20 یک شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فولاد - پدیده

ساعت 01:11 یک شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

ذوب آهن - تراکتورسازی

ساعت 00:44 شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم

ساعت 00:41 شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

سیاه جامگان - استقلال خوزستان

ساعت 00:39 شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷